Regenbogen, zonneschijn en eenhoorns

Barbie regenbooglicht zeemeermin | Bont kleurenspel onder water | Demo (Juni- 2019).

Anonim
Hoe rechtse christenen proberen opmerkzaamheidsprogramma's op onze openbare scholen neer te halen

"We hebben gewacht tot dit ergens zou gebeuren, en we hebben het kortste eind getrokken, "Zegt Fiona Jensen, de oprichter en directeur van Calmer Choice, een non-profitorganisatie die mindfulnesstraining biedt aan 8 schooldistricten in Cape Cod, Massachusetts.

De korte strook waar ze naar verwijst is een recente juridische mededeling waarin wordt beweerd dat de Calmer Choice programma "is gevaarlijk voor kinderen en schendt de vestigingsclausule van het eerste amendement door het boeddhisme te promoten."

Dit juridische advies werd ingediend door het nationale centrum voor recht en beleid (NCLP), een rechtszijdige, wettelijke defensieorganisatie die zich richt op religieuze vrijheid en burgerlijke vrijheden. Het roept op dat het regionale schooldistrict Dennis-Yarmouth zijn mindfulness-programma beëindigt en alle contracten met Calmer Choice annuleert. Deze actie werd uitgevoerd in opdracht van een ouder, Michelle Conover, een christelijk conservatieve auteur en recent toegevoegd aan de Dennis-Yarmouth districtsschool.

De president en hoofdadviseur van de NCLP, Dean Broyles, gaf een verklaring af waarin hij verklaarde: "Staatsscholen geen plaats hebben waar gevaarlijke psychologische en spirituele experimenten met onze kinderen worden uitgevoerd. "Hij ging vervolgens mindfulness vergelijken met" regenbogen, zonneschijn en eenhoorns ", zeggend dat de marketing van mindfulness het onderzoek overschaduwt en aantoont dat het ernstige psychologische schade kan toebrengen en zelfs kan leiden naar psychotische onderbrekingen.

Het onderzoek naar Mindfulness en schoolkinderen

De bewering dat mindfulness kinderen kan schaden, is nog niet bewezen in peer-reviewed onderzoek. "Dit idee is momenteel gebaseerd op anekdotische rapporten", zegt Jensen. "Het is het allereerste begin om iets te onderzoeken door één onderzoeker die mogelijk binnenkort wat gegevens hierover publiceert. Dit is echt belangrijk onderzoek en we volgen het op de voet. "De onderzoeker die Jensen bedoelt, is Dr. Willoughby Britton, universitair docent psychiatrie en menselijk gedrag aan de Brown University Medical School.

Dr. Willoughby was geprofileerd in

The Atlantic in 2014 en de NCLP-opinie citeert eigenlijk haar commentaar op dit artikel, en haar anekdotische verhalen van mediteerders, als bewijs van de schade veroorzaakt door mindfulness. (Het is interessant om op te merken dat Willoughby, zelf een 20-jarige meditatiebeoefenaar, eigenlijk de auteur is van een peer-reviewed onderzoeksbevinding dat "mindfulnesstraining eigenlijk het welzijn verbetert.) Ondanks Willoughby's werk over de mogelijke gevaren van mindfulness-oefeningen, Wanneer benaderd door opvoeders die mindfulness naar hun scholen willen brengen, is haar reactie: "Wees bereid om enorm succesvol te zijn." Ze verwijst naar de opwinding die de meeste studenten hebben wanneer mindfulness wordt geïntroduceerd, terwijl ze tegelijkertijd waarschuwt dat psychologisch materiaal kan komen tijdens meditatie. Tot nu toe is haar onderzoek naar de nadelige effecten van meditatie geweest op beoefenaars van oudsher."Het artikel over Britton is volledig anekdotisch," zegt Jensen. "En als je dat af weegt tegen het werk dat de afgelopen 14 jaar in kwantitatief onderzoek is gedaan naar het positieve voordeel voor opmerkzaamheid in het onderwijs, geven de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het positieve onderzoek duidelijk aan dat er een voordeel is voor opmerkzaamheid in het onderwijs. "Enkele recente studies zijn:

Een studie 2016 in

  • Grenzen in de psychologie mat het emotionele welzijn van 7 tot 9-jarigen en vond dat een op scholen gebaseerd mindfulness-programma het denken in hogere orde verbetert, en helpt studenten om meer geëngageerde, positieve leerlingen te worden.Een gerandomiseerde gecontroleerde studie in het
  • Journal of School Psychology over meer dan 100 studenten van het zesde leerjaar vond degenen die de op klassen gebaseerde, leraar geïmplementeerde mindfulness-meditatie voltooiden significant minder kans suïcidale gedachten of gedachten aan zelfbeschadiging te ontwikkelen dan de controlegroepen.Een studie van de 4e en 5e klassers gepubliceerd in
  • Ontwikkelingspsychologie ontdekte dat studenten die een mindfulnesstraining volgden hun cognitief vermogen en stressfysiologie verbeterden, meer empathie, meer perspectief, emotionele controle en optimisme rapporteerden, grotere afnames te zien gaven in zelfgerapporteerde symptomen van depressie en peer-rated agressie, en waren populairder.Maar de NCLP waarschuwt niet alleen dat Calmer Choice met aandacht voor kinderen nadelige gevolgen kan hebben. De juridische opinie gaat zelfs verder, wat suggereert dat Calmer Choice in feite Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) onderwijst, wat volgens hen een vorm van 'stealth-boeddhisme' is.

'We leren MBSR niet', zegt Jensen."We zijn niet gecertificeerd om MBSR te geven, niemand die bij Calmer Choice werkt, is opgeleid bij UMass Medical of waar dan ook waar MBSR wordt gegeven." Ondanks deze bewering beschuldigt het NCLP-advies Calmer Choice ervan 79 keer MBSR te leren.

"MBSR is geworteld in het boeddhisme. Zelfs vermeende 'seculiere' MBSR-programma's zijn gedocumenteerd met een religieus transformerende impact, die fungeert als een 'poort' naar het boeddhisme en een boeddhistisch wereldbeeld. '-Dean Broyles, president en eerste raadsman van de NCLP

' Without question, ' betoogt Broyles, van de NCLP, "ondanks uitgebreide camouflage-inspanningen, is MBSR geworteld in het boeddhisme. Zelfs vermeende 'seculiere' MBSR-programma's zijn gedocumenteerd met een religieus transformerende impact, die fungeert als een 'poort' naar het boeddhisme en een boeddhistisch wereldbeeld ', vervolgt hij. "MBSR hoort eenvoudigweg niet thuis in openbare scholen." De NCLP beweert dat het onderwijzen van opmerkzaamheid in openbare scholen in directe strijd is met de vestigingsclausule van het eerste amendement.

"Er is gewoon geen sprake van de manier waarop de grondwet momenteel wordt geïnterpreteerd, "zegt Susan Kaiser Groenland, JD, advocaat, auteur en voormalig co-onderzoeker op een meerjarige, multi-site onderzoekstudie opAwareness Research Center van UCLA over de impact van mindfulness in het onderwijs. "Alleen al omdat een activiteit mogelijk wortels in een religie blijkt te hebben, betekent dit niet noodzakelijk dat het de oprichtingsclausule schendt", betoogt ze.

Wat is de vestigingsbepaling?

Voor degenen onder u die dit niet doen herinner aan uw constitutionele wet, de vestigingsbepaling verbiedt de regering om een ​​religie te 'vestigen'. En wat de 'vestiging van religie' vormt, wordt vaak besloten door een driedelige test die uit het Amerikaanse Hooggerechtshof kwam in een zaak die Lemon v. Kurtzman heette. De zogenaamde "Citroentest" stelt de overheid in staat om naast religie op te stijgen als (1) het primaire doel van de hulp seculier is, (2) de hulp religie niet mag bevorderen of remmen, en (3) er is geen overmatige verstrengeling tussen kerk en staat.

"De test of iets de vestigingsclausule schendt, is nooit of een activiteit wortels heeft in een religie. Het eerste waar u naar kijkt, is of het programma een seculier doel heeft - of het feit dat de kinderen de les krijgen, seculier of religieus is, "zegt Groenland.

" Wanneer u deze mindfulness-programma's controleert, vindt u dat ze geven les over focus, en fysiologische veerkracht, en ademen voor stressvermindering. "

Chris McKenna, Program Director voorSchools, een non-profit mindfulness trainingsorganisatie voor opvoeders, zegt dat de meeste mensen die trainen om mindfulness te onderwijzen openbaar zijn schoolopvoeders en de meerderheid van hen zich niet als Boeddhisten identificeert. "Onze afgestudeerden geven aandacht aan mindfulness in elke Amerikaanse staat en 60 landen", zegt McKenna. "En als je deze mindfulness-programma's controleert, merk je dat ze lesgeven over focus, en fysiologische veerkracht, en adem voor stressvermindering."Op Calmer Choice hebben ze hun due diligence gedaan door samen te werken met de schooldistricten om een ​​curriculum te maken om studenten te helpen slagen. "We bieden een openbare gezondheidszorg op het eerste niveau, waar we op scholen werken, met de leraren, met de begeleidingsadviseurs, de schoolpsychologen en de ouders om educatieve hulpmiddelen te leveren," zegt Jensen.

Het feit dat deze juridische actie plaatsvindt in Massachusetts, een van de meest liberale, meest ontwikkelde en meest ruimdenkende staten, gaat niet verloren aan Dr. Christopher Willard, een klinisch psycholoog, die lesgeeft aan de Harvard Medical School, en werkt bij het Center for Mindfulness and Compassion in het Cambridge Hospital. "We beschouwen onszelf als vrij open voor nieuwe ideeën en open voor de beste technologieën van leren en geestelijke gezondheid, dus het is schokkend om dit hier ter plaatse te zien gebeuren," zegt Dr. Willard.

Vertaling: Als dit in Massachusetts kan gebeuren,het kan (en zal waarschijnlijk) overal gebeuren.

Beste praktijken voor aandacht op scholen

En de meeste opmerkzaamheidsexperts geven toe dat ze zich situaties kunnen voorstellen waarin sommige problemen kunnen optreden met betrekking tot hoe sommige mindfulness-programma's worden geïntroduceerd openbare scholen. Maar over het algemeen zijn allen het erover eens dat het een goed idee is om een ​​goed gebouwd mindfulnessprogramma naar een openbare school te brengen.

"Een van de dingen die iedereen moet begrijpen, is dat dit een heel nieuw gebied is", zegt Groenland. "En vanwege al het positieve onderzoek en de duidelijke resultaten, is het veld zo snel in galop geweest dat er aspecten zijn die zichzelf moeten inhalen." Het samenstellen van een reeks best practices is een van de dingen die moeten gebeuren done.

"Mindfulness in het onderwijs ondersteunt niet alleen het welzijn en de weerbaarheid van de leerkracht, maar ook hun vermogen om de uitdagingen in een klaslokaal aan te gaan, het verbetert ook de kwaliteit van hun klasbetrekkingen en helpt studenten productiever te werken."

Op de Curry School of Education in de universiteit van Virginia, vind je Dr. Patricia (Tish) Jennings, een van de leiders in het brengen van mindfulness in het klaslokaal ten voordele van studenten en docenten. Ze staat op het punt een paper te publiceren waarin staat dat mindfulness in het onderwijs niet alleen het welzijn en de weerbaarheid van leraren ondersteunt, maar ook hun vermogen om de uitdagingen in een klaslokaal aan te kunnen, het ook de kwaliteit van hun klasbetrekkingen verbetert en studenten helpt meer te worden productief. In december 2015 publiceerde Jennings een paper in het tijdschrift

Mindfulness,

getiteld: "Mindfulness-based Programs and the American Public School System: Recommendations for Best Practices to secularity." schetst het argument waarom het hebben van mindfulnessprogramma's op openbare scholen de scheiding van kerk en staat niet schendt. En ze beschrijft een aantal stappen die mindfulness-programma's kunnen nemen om ervoor te zorgen dat ze niet afdwalen van de seculariteit van mindfulness:

voortbouwen op de wetenschap: programma's moeten hun leerplannen ontwerpen op basis van wetenschappelijk onderzoek waaruit de cognitieve, neurologische,sociale en gedragsmatige voordelen van opmerkzaamheid.Err aan de kant van seculariteit:

  1. vermijd het gebruik van welke taal, artefacten of overtuigingen dan ook die worden geassocieerd met praktijken in religieuze contexten - geen van deze moet worden gebruikt een openbare school. Dat betekent geen Tibetaanse schalen of cimbalen. Deze dingen kunnen de indruk wekken dat de praktijk een religieuze betekenis heeft, wanneer de intentie puur seculair is.Beschrijf aandachtsvragen op seculiere manieren
  2. : het introduceren van namen, woorden of geluiden die afkomstig zijn van een religieuze traditie om de aandacht te vestigen tijdens de praktijk is niet geschikt voor openbare scholen. Hoewel je misschien de aandacht wilt vestigen op het midden van de borstkas of het zwaartepunt in het lichaam, is het leren van de associaties die deze delen van het lichaam hebben in een religieuze context onnodig en ongepast.Laat energie waar het thuishoort
  3. : Zorg ervoor dat u niet de indruk wekt dat mindfulness de overdracht van elke vorm van spirituele of metafysische energie inhoudt. Liefdevolle vriendelijkheid bijvoorbeeld, is niet bedoeld om iets over te dragen aan iemand anders, maar om gewoon positieve en liefdevolle gevoelens in zichzelf te genereren voor zichzelf en anderen. Deze stappen zijn niet bedoeld om associaties met religieuze tradities te verbergen, zegt Jennings. Ze zijn bedoeld om docenten te helpen ervoor te zorgen dat de programma's die ze introduceren inderdaad volledig seculier en op wetenschap gebaseerd zijn - dat de reden waarom je een mindfulnessoefening op je school wilt, gebaseerd is op wetenschap, in plaats van op geloof."Het is bijna gek dat we mindfulness moeten leren," zegt Dr. Willard. "We moeten gewoon de ruimte hebben om te zitten en niets te doen. Maar we moeten nu echt de ruimte maken. "" Het is bijna gek dat we mindfulness moeten leren
  4. , zegt Dr. Willard. "We moeten gewoon de ruimte hebben om te zitten en niets te doen. Maar we moeten nu echt de ruimte maken. Het is als het lesgeven in lichamelijke opvoeding. Vroeger brachten we ons lichaam in vorm door fysieke arbeid en de activiteiten van het dagelijks leven. Nu moeten we onszelf naar de sportschool brengen en trainen. Of ga naar de gymles. " Kinderen leren zitten en niets doen

We moeten kinderen leren stil te zitten en te leren luisteren naar wat er rondom hen en binnen hen gebeurt. "We bestrijden een educatieve cultuur die 50 jaar verouderd is in termen van ontwikkelingsbiologie", zegt McKenna. "We nemen elementaire biologie en geestelijke gezondheid en proberen ze in de klas te steken."

Kinderen hebben te maken met een gecompliceerde hogedrukwereld die ze vanaf zeer jonge leeftijd nodig hebben om te navigeren. "Goed gevormde mindfulness-programma's bieden kinderen een aantal vaardigheden die hen in staat stellen hun stressreactie te beheren en hen te helpen zich aan te passen en stabiel te blijven. Er is niets anders dat deze basisvaardigheden op zo'n directe manier ontwikkelt ", zegt Greenland

Mindfulness-praktijk leert het specifieke vermogen van aandachtstraining, van concentratietraining. Het stelt kinderen in staat om hun verschillende emotionele reacties te identificeren, de verschillende reacties die ze hebben op wat ze denken, wat ze voelen en wat ze ervaren. "Dat is een buitengewoon belangrijke vaardigheid die kinderen kan en moet leren", zegt Jensen.

Op woensdag 10 februari 2016 hebben honderden ouders en kinderen de Dennis-Yarmouth Regional School-commissie bijeengebracht, bewapend met een petitie met 2.500 handtekeningen die het Calmer Choice-programma ondersteunen. Toen de commissie besloot om het programma te houden, stemde slechts één van de 7 leden, mevrouw Conover, ertegen. "In zekere zin zou ik willen dat we deze juridische situatie niet doormaakten met NCLP," voegt Jensen toe."Maar ik geloof echt dat dit een gesprek is dat we moeten hebben. En terwijl we door dit proces lopen, zullen we in staat zijn om aan het lichaam van kennis toe te voegen hoe we een seculair mindfulness-programma kunnen creëren dat waterdicht is voor openbare schoolsystemen. "

Mindful's Editor-in Chief, Barry Boyce, weegt in op dit debat in onze podcast, Point of View:

living

Hoe rechtse christenen proberen Mindfulness-programma's onder de aandacht te brengen in onze openbare scholen