Is Mindfulness veilig?

Compassiemeditatie: Een veilige en rustige haven (Juni- 2019).

Anonim
De praktijk van mindfulness heeft vele voordelen, maar er kunnen ook risico's zijn. Hier verkennen we de drie belangrijkste dimensies van een veilige mindfulness-praktijk.

De voordelen van mindfulness-oefeningen zijn in toenemende mate goed gedocumenteerd, maar er is weinig aandacht besteed aan mogelijke risico's. Het voorkomen van schade aan mensen die te maken hebben met mindfulness-vaardigheden vereist dat het veld zowel de voordelen als de risico's onderzoekt. We bieden de volgende discussie met dien verstande dat perspectieven kunnen veranderen als onderzoek naar voordelen en risico's blijft evolueren. We beginnen met parallellen tussen mindfulness-oefeningen en lichaamsbeweging, waarvoor de risico-batenanalyses beter worden begrepen. Vervolgens beschrijven we factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het begrijpen van de veiligheid van aandachtsoefeningen en besluiten met suggesties voor het waarborgen van de veiligheid van degenen die mindfulness-programma's uitvoeren, alsmede aanwijzingen voor toekomstig onderzoek.

Lichamelijke oefening: de voordelen en risico's

Lichaamsbeweging is een populaire bezigheid. Sportscholen en fitnesslessen zijn overal. Boeken, tijdschriften en blogs vertellen ons hoe je sterker en fitter kunt worden. Volksgezondheidscampagnes moedigen ons aan om meer te oefenen, en draagbare apparaten en apps verbeteren de motivatie door fysieke activiteit bij te houden. Er zijn goede redenen voor dit enthousiasme. Onderzoek toont aan dat lichaamsbeweging vele aspecten van fysieke en psychische gezondheid verbetert. Het versterkt het hart, de longen, botten en spieren. Het helpt mensen hun gewicht onder controle te houden en diabetes en artritis te beheersen. Het vermindert het risico op darm- en borstkanker, hartaandoeningen en beroertes. Oefening verbetert de slaap, verhoogt het energieniveau, verbetert de gemoedstoestand en vermindert het risico op depressie en de gevolgen van stress. Het verscherpt het denken en de concentratie en helpt bij het voorkomen van dementie en de ziekte van Alzheimer. Het verhoogt het zelfvertrouwen, het zelfrespect en de kwaliteit van het leven. heeft ook aanzienlijke risico's. Mensen verstuiken gewrichten, scheuren pezen en hebben pijnlijke spierspasmen tijdens het trainen. Sommigen lijden aan astma, anderen aan hitteberoerte of hartaanvallen. Af en toe zijn deze gevolgen fataal. Sterfgevallen zijn het meest waarschijnlijk wanneer mensen krachtige activiteiten uitvoeren die ze niet gewoon zijn, vooral bij warm weer, maar soms in de kou. Scheppen van sneeuw veroorzaakt bijvoorbeeld elke winter in de VS minstens 100 fatale hartaanvallen, meestal bij mensen die zich de intensiteit van deze vorm van lichaamsbeweging niet realiseren. Het is niet verrassend dat onderzoek ook aantoont dat het werken met een goed opgeleide fitnessprofessional het risico op lichaamsbeweging vermindert, vooral voor mensen met medische aandoeningen.

Deskundigen hebben een consensus bereikt dat lichaamsbeweging, wanneer het zorgvuldig is gedaan, tal van belangrijke voordelen heeft en voorkomt veel meer schade dan het veroorzaakt. De risico's, hoewel potentieel ernstig, kunnen aanzienlijk worden verminderd door rekening te houden met drie belangrijke factoren: de intensiteit van de oefening, de kwetsbaarheid van de persoon en de kwaliteit van de instructie.

Mindfulness Practice: de voordelen en risico's

Mindfulness-oefeningen worden soms vergeleken met lichaamsbeweging. De analogie is niet perfect en de wetenschap bevindt zich in een veel vroeger stadium. Niettemin beschrijven experts mindfulness-oefeningen vaak als een vorm van mentale oefening. Regelmatige en aanhoudende mindfulness-oefeningen worden beschreven als helpen onze aandachtsspieren te versterken en de manier waarop we denken en gedragen te veranderen. Net als lichaamsbeweging is mindfulness-oefening een populaire bezigheid geworden. Klassen, boeken, tijdschriften, blogs en apps zijn overal beschikbaar. Onderzoek toont aan dat het beoefenen van mindfulness vele voordelen heeft. Hoewel de empirische literatuur veel kleiner is dan voor lichaamsbeweging, hebben we sterk bewijs dat op mindfulness gebaseerde programma's angst, depressie en stress verminderen en mensen helpen omgaan met ziekte en pijn. Sommige onderzoeken tonen aan dat de beoefening van opmerkzaamheid positieve gemoedstoestanden doet toenemen en mededogen voor zichzelf en anderen cultiveert. Het kan ook enkele vormen van aandacht en geheugen verbeteren, hoewel de bevindingen gemengd zijn. Er zijn ook voorlopige aanwijzingen dat het beoefenen van mindfulness meetbare effecten op de hersenen heeft.

Hoewel de empirische literatuur veel kleiner is dan voor lichaamsbeweging, hebben we sterk bewijs dat op mindfulness gebaseerde programma's angst, depressie en stress verminderen en mensen helpen omgaan met ziekte en pijn. Aan de andere kant hebben we heel weinig wetenschappelijke informatie. informatie over de potentiële risico's van mindfulness-oefeningen. Beschrijvingen ontstaan ​​van problemen die worden veroorzaakt door aandachtsoefeningen, waaronder paniek, depressie en angst. In sommige meer extreme gevallen zijn manie en psychotische symptomen gemeld. Deze problemen lijken zeldzaam maar niettemin significant te zijn en vereisen verder onderzoek en begeleiding.

Tijdelijk ongemak versus blijvende schade:

In psychologisch behandelonderzoek worden schade, nadelige gebeurtenissen en risico's als volgt gedefinieerd:

Kwaad

wordt gedefinieerd als een aanhoudende verslechtering van het functioneren van een persoon die wordt veroorzaakt door het behandelingsprogramma of een uitkomst die schadelijk, schadelijk of slechter is dan het zou zijn geweest bij afwezigheid van behandeling. Ernstige bijwerkingen

zijn specifieke voorvallen, zoals hospitalisaties of zelfmoordpogingen; ze kunnen worden veroorzaakt door het programma of ze kunnen niet gerelateerd zijn aan het programma. Sommige patiënten met ernstige depressie doden bijvoorbeeld zichzelf tijdens een behandeling, maar dit betekent niet noodzakelijk dat de behandeling de zelfmoord veroorzaakte. In klinische onderzoeken evalueert een onafhankelijke commissie de oorzaken van ongewenste voorvallen en beoordeelt of de gebeurtenissen te wijten zijn aan de behandeling (en) die wordt onderzocht.

Risicois de kans dat bepaalde ongewenste voorvallen optreden als het programma wordt uitgevoerd.Net zoals lichaamsbeweging pijn en vermoeidheid kan veroorzaken, is psychologische behandeling vaak ongemakkelijk, omdat het psychologische en gedragsverandering vereist, waarbij pijnlijke ervaringen worden geconfronteerd, nieuwe vaardigheden worden geleerd en de vaardigheden worden toegepast, vaak in uitdagende situaties. Wanneer de behandeling succesvol is, is het ongemak tijdelijk en betekent niet dat het programma schadelijk is, maar dat psychologische verandering moeilijk is. Helaas is psychologische behandeling niet altijd succesvol en veroorzaakt het soms schade. Uit onderzoek blijkt bovendien consistent dat 5-10% van de cliënten slechter wordt met psychotherapie (Crawford et al., 2016; Lilienfeld, 2007). In de meeste onderzoeken is het moeilijk om te weten waarom, omdat deelnemers mogelijk slechter zijn geworden met of zonder de therapie. Er zijn echter enkele behandelingen aangetoond in gerandomiseerde studies die slechter waren dan helemaal geen behandeling. Bijvoorbeeld, kritieke incident stress debriefing (CISD) is bedoeld om posttraumatische stressstoornis te voorkomen bij mensen die worden blootgesteld aan extreme stressoren, maar heeft bij sommige mensen het tegenovergestelde effect, mogelijk omdat het de natuurlijke herstelprocessen verstoort.

breng gewaarwordingservaringen aan die aangenaam, onaangenaam of neutraal zijn. Het kan leiden tot staten van gemak, vreugde, ontspanning, vrede en een gevoel van welzijn. Onaangename ervaringen zoals agitatie, fysiek ongemak, slaperigheid, verdriet en woede komen ook vaak voor. Dergelijke ervaringen zijn meestal tijdelijk. De theoretische modellen dat mindfulness put uit de stelling dat deze prettige, neutraleen onaangename

ervaringen deel uitmaken van de normale menselijke ervaring. Hen zien opstaan ​​en overlijden is een onderdeel van het leerproces (Williams & Penman, 2011). Bij mensen die hulp zoeken voor stress, pijn of psychische stoornissen, komen onaangename toestanden vaker voor omdat ze deel uitmaken van de fenomenologie van deze problemen. Deze onaangename toestanden worden alleen als schadelijk beschouwd als ze tot aanhoudende achteruitgang of een vorm van letsel leiden. Gerandomiseerde onderzoeken tonen consistent aan dat op mindfulness gebaseerde programma's effectiever zijn dan geen behandeling. Het is echter mogelijk dat een klein deel van de deelnemers een aanhoudende verslechtering of langdurige schade ondervindt. Deze vraag is nog niet voldoende bestudeerd en is een prioriteit voor toekomstig onderzoek.Zijn mindfulness-oefeningen veilig? Hoe kunnen we degenen die lesgeven en mindfulness leren, beschermen?

Fysieke kracht en conditie zijn over het algemeen gezonde omstandigheden die waarschijnlijk in de meeste omstandigheden waarschijnlijk geen schade aanrichten. Harm is waarschijnlijker door onveilige of buitensporige vormen van oefening. Op een vergelijkbare manier is mindfulness een natuurlijk menselijk vermogen dat in veel omstandigheden nuttig lijkt. Harm heeft meer kans om op te staan ​​door misleide of ongepaste vormen van mindfulness-oefeningen. Bij het denken over het veilig onderwijzen en leren van mindfulness, bieden we drie belangrijke dimensies: de intensiteit van de oefening, de kwetsbaarheid van de persoon en de kwaliteit van de mindfulness-instructeur / -instructie. Door deze factoren te begrijpen, kan ervoor worden gezorgd dat bescherming tegen risico's aanwezig is voor mensen die aan mindfulness doen en dat leerkrachten van op mindfulness gebaseerde programma's passende training en supervisie krijgen. Mindfulness is een natuurlijk menselijk vermogen dat in veel omstandigheden nuttig lijkt. Harm is waarschijnlijker te voorschijn te komen door misleide of ongepaste vormen van mindfulness-oefeningen.

De drie hoofddimensies van een veilige mindfulness-oefening:

De intensiteit van de praktijk Sommige mindfulness-oefeningen zijn erg laag, zoals het brengen van vriendelijk bewustzijn voor de smaken en texturen van voedsel, sensaties in het lichaam tijdens het lopen, of bezienswaardigheden, geluiden en geuren tijdens het afwassen. Deze praktijken nodigen mensen uit om hun aandacht te richten op hun natuurlijke vermogen tot opmerkzaamheid in zintuiglijke waarneming; wat ze zien, proeven, horen en aanraken. Er zijn geen aanwijzingen dat dergelijke praktijken schade aanrichten. Sterker nog, ze zullen waarschijnlijk mensen helpen onderscheiden wat ze leuk en niet leuk vinden en wat leidt tot goede en slechte resultaten. Een van ons had bijvoorbeeld een deelnemer die al jarenlang een bepaald instant-gerecht had gegeten voor de lunch. Toen hij zijn aandacht vestigde op de bereiding (water gieten op het gedroogde voedsel en een zakje poeder toevoeg) en het eten, besefte hij dat hij de smaak niet echt lekker vond, en verzadigde hij zijn honger niet.Lage intensiteit mindfulness

oefeningen worden aangeboden in veel door docenten geleide programma's, maar ook via zelfhulpboeken, downloadbare opnames en apps. Headspace, bijvoorbeeld, biedt korte, lage intensiteit mindfulness-oefeningen die worden gebruikt door miljoenen mensen. Headspace werd ontwikkeld door een zeer ervaren mindfulnessleraar en is onderzocht met aandacht voor voordelen en bescherming, hoewel het bewijs tot nu toe nog steeds zeer beperkt is (Bostock & Steptoe, 2013; Mani, Kavanagh, Hides, & Stoyanov, 2015).

Matige intensiteitspraktijken

worden gebruikt in mindfulness-gebaseerde stress-reductie (MBSR), mindfulness-gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) en andere evidence-based mindfulness-programma's. Gedurende 8 weken zitten deelnemers elke dag tot 40 minuten elke dag met aandachtige observatie van hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Ze worden uitgenodigd om hun aandacht te richten op zowel het aangename als het onaangename. Ze worden gevraagd om hun nieuwe vaardigheden en het leren voor de moeilijkheden te brengen die hen naar de klas brachten (bijv. Chronische pijn of terugkerende depressie). Voor de meeste deelnemers, vooral degenen met aanzienlijke fysieke of mentale pijn, zal dit bijna altijd onverwachte, ongewenste herinneringen, emoties en sensaties doen vermoeden. Goed leren werken met dergelijke ervaringen, die normaal worden geacht, kan leiden tot substantiële verbeteringen in de geestelijke gezondheid en het welzijn. In-session-oefeningen worden gevolgd door discussie met een mindfulness-leraar die deelnemers helpt te begrijpen wat ze tijdens de oefening hebben opgemerkt. Er is ook gedetailleerde begeleiding voor het oefenen tussen sessies.

Het onderzoek naar ernstige ongewenste voorvallen en schade door dergelijke programma's is nog maar net begonnen. In onderzoeken waarbij de cliëntenpopulatie goed is gedefinieerd en de mindfulness-leraren goed zijn opgeleid, suggereert voorlopig onderzoek dat er geen bewijs van schade is. Bijwerkingen treden af ​​en toe op, maar zijn niet toe te schrijven aan deelname aan het mindfulness-programma. Uit uitgebreid kwalitatief onderzoek blijkt echter dat mensen moeilijkheden en uitdagingen ervaren met hun praktijk, en dat het leren omgaan met deze moeilijke ervaringen empowerend kan zijn (Allen, Bromley, Kuyken & Sonnenberg, 2009; Malpass et al., 2012). In een recent onderzoek naar chronische lage rugpijn meldden sommige deelnemers aan zowel MBSR als cognitieve gedragstherapie (CBT) dat de pijn tijdelijk slechter werd toen ze eraan begonnen en er mee omgingen. Deze toename van pijn kwalificeerden zich niet als bijwerkingen. Aan het einde van het behandelingsprogramma waren zowel de MBSR- als de CBT-groepen aanzienlijk verbeterd, meer dan een groep die de gebruikelijke zorg ontving.

De meest intensieve manier om mindfulness te oefenen

 1. is op meditatie-retraites, waarbij deelnemers meestal gedurende vele uren per dag mediteren, vaak geheel in stilte, gedurende een week of langer. Contact met een leerkracht kan slechts één keer per dag of twee plaatsvinden. De meeste meldingen van nadelige effecten van mindfulness-oefeningen tot nu toe zijn afkomstig van deelnemers aan intensieve retraites. De beste retreatcentra worden beheerd door meditatieleraren met uitgebreide kennis van de oriëntatie van het retraitecentrum (bijv. Christelijk, boeddhistisch etc.), uitgebreide ervaring met het aanbieden van de leringen in die settings en kennis van de moeilijkheden die zich kunnen voordoen tijdens intensieve mindfulnessoefeningen. Leraren in deze centra zullen de moeilijkheden die zij tegenkomen in hun eigen oriëntatie en ervaring in kaart brengen en de besten zullen enige mate van screening uitvoeren, een beschermingsbeleid hebben en manieren om indien nodig naar behandelingscentra te verwijzen. Het is duidelijk dat de meeste retraite centra niet zijn bedoeld als behandelingscentra en daarom niet bemand zijn door mensen met kwalificaties voor geestelijke gezondheid. Er is zeer weinig onderzoek gedaan naar de psychologische effecten van intensieve retraites. Anekdotisch bewijs suggereert dat schade zeldzaam is, maar enkele deelnemers hebben ernstige psychische problemen gemeld die maanden of jaren aanhouden nadat de retraite is beëindigd.De kwetsbaarheid van de persoon
  • De kwaliteit van de lessen Contemplatieve tradities hebben lang ingezien dat intensieve mindfulness-oefeningen kunnen leiden tot uitdagende emotionele of lichamelijke ervaringen die deskundige begeleiding vereisen. De ontwikkelaars van seculiere, evidence-based mindfulness-programma's benadrukken ook het belang van competent mindfulnessonderwijs. Helaas is de interesse in mindfulness-lessen zo wijdverbreid dat er niet genoeg gekwalificeerde leraren beschikbaar zijn. Sommige leraren hebben weinig training en zijn misschien onvoorbereid om deelnemers te helpen met de normale en verwachte onaangename ervaringen die zich voordoen of de meer ongewone bijwerkingen van aandachtsoefeningen. Ze kunnen weinig screening en beoordeling uitvoeren om te bepalen of mensen geschikt zijn en klaar voor programma's op verschillende niveaus van intensiteit. Trainingsprogramma's voor docenten zijn nog steeds in ontwikkeling, ook met betrekking tot de beste manier om de bescherming te waarborgen van mensen die opmerkzaamheid leren. Het veld begint nog maar net met het ontwikkelen van richtlijnen voor goede praktijken en lijsten met gekwalificeerde leraren. Voor het aanleren van mindfulness bij elke intensiteit (bijvoorbeeld MBSR en MBCT) en kwetsbare bevolkingsgroepen, stellen we voor dat docenten deze richtlijnen voor goede praktijken moeten naleven en idealiter in staat zijn om dit onafhankelijk te bewijzen door zich te registreren op een lijst met gekwalificeerde docenten.
  • Wat kunnen we concluderen over de veiligheid van mindfulness-oefeningen? Elk programma met potentieel om therapeutisch te zijn, kan risico's met zich meebrengen. Om het welzijn van de deelnemers te garanderen en de kans op letsel tot een minimum te beperken, moeten mindfulness-oefeningen vakkundig en zorgvuldig worden aangeboden. Schadelijke effecten van mindfulnesstraining lijken zeldzaam maar zijn nog niet grondig bestudeerd. Totdat we de risico's duidelijker begrijpen, is de verstandigste cursus voor iedereen die geïnteresseerd is in mindfulness om te beginnen met praktijken van lage tot matige intensiteit. Zelfhulpboeken, -opnamen en -apps kunnen nuttige instructies geven over inleidende oefeningen, vooral als deze zijn geschreven of ontwikkeld door mensen met erkende expertise. Een populair programma is
   Mindfulness: een praktische gids voor het vinden van vrede in een hectische wereld
  • (Williams & Penman, 2011). Dit programma is ontwikkeld om mindfulness te introduceren op manieren die als veilig en aantrekkelijk worden beschouwd en toont veelbelovend bewijs van effectiviteit. Mensen die geïnteresseerd zijn in intensievere oefeningen, moeten samenwerken met een ervaren leraar die op bewijzen gebaseerde lessen aanbiedt. Mensen met psychische problemen moeten een psycholoog raadplegen alvorens een mindfulness-programma te starten, en mogen alleen een programma volgen dat wordt gegeven door iemand die de training en ervaring heeft om hen te ondersteunen. Ze moeten vragen of leraren van dergelijke programma's voldoende zijn opgeleid. Idealiter worden degenen in het VK geregistreerd bij het UK Network of Mindfulness-based Teachers.
 1. Mensen die geïnteresseerd zijn in de zeer intensieve praktijk van een meditatie-retraite moeten onthouden dat retraites voornamelijk worden uitgevoerd door meditatieleraren, in plaats van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, en psychologisch onderzoek tot nu toe vertelt ons heel weinig over hun effecten. Het kan verstandig zijn om een ​​ervaren meditatieleraar te raadplegen alvorens een intensieve retraite te ondernemen. Voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen kan het verstandig zijn om contact op te nemen met een professional in de geestelijke gezondheidszorg met expertise in mindfulness-oefeningen. Dit is vooral voor mensen met weinig ervaring met minder intensieve vormen van mindfulness-oefeningen. Drie cruciale punten over mindfulness:Ten slotte moeten deelnemers aan elke vorm van aandachtsoefening zich drie cruciale punten herinneren:
  Ten eerste
 1. Mindfulness is niet bedoeld als een zalige ervaring. Net als oefening, kan het ongemakkelijk zijn. In feite gaat mindfulness over het leren herkennen, toelaten en zijn van al onze ervaringen, hetzij aangenaam, onplezierig of neutraal, zodat we kunnen beginnen met het oefenen van keuzes en reactievermogen in ons leven. Ten tweede, is geen wondermiddel. Het is niet de enige manier om stress te verminderen of het welzijn te vergroten, en het is ook niet geschikt voor iedereen. Mensen zouden een benadering moeten kiezen die past bij hun interesses en behoeften, of het nu gaat om opmerkzaamheid, lichaamsbeweging, cognitieve gedragstherapie of een andere benadering. Ten derde, <> mindfulness is bedoeld om uitnodigend en empirisch te zijn. Deelnemers worden uitgenodigd om op een open manier en nieuwsgierig met de oefeningen te experimenteren en zich te laten leiden door het bewijs van hun eigen ervaring, door te gaan met praktijken die behulpzaam lijken en die los te laten van die welke dat niet doen. geen wondermiddel. Het is niet de enige manier om stress te verminderen of het welzijn te vergroten, en het is ook niet geschikt voor iedereen.In de afgelopen 50 jaar heeft onderzoek naar lichaamsbeweging een grote hoeveelheid kennis opgeleverd over de waarschijnlijke voordelen, de soorten oefeningen die het meest geschikt zijn voor mensen met specifieke omstandigheden, de risico's van verschillende vormen van lichaamsbeweging voor verschillende mensen, en hoe de risico's te minimaliseren. Het resultaat is een sterke consensus tussen tal van medische autoriteiten dat de meeste mensen gezonder zijn als ze op bepaalde manieren en met zorg oefenen. Het aandachtsgebied heeft dit niveau van consensus niet bereikt omdat de onderzoeksbasis nog niet voldoende is ontwikkeld. We hebben meer onderzoek nodig naar hoe we de intensiteit van de oefeningen kunnen afstemmen op de kwetsbaarheid van de deelnemers. We hebben ook duidelijkere informatie nodig over de risico's van mindfulness-praktijken, hoe de risico's te minimaliseren en hoe leraren kunnen worden opgeleid om deelnemers te helpen de onvermijdelijke problemen te beheersen. Naarmate het veld vordert, zouden deze vragen een hoge prioriteit moeten hebben voor onderzoek naar de effecten van mindfulness-training.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op de website van het Oxford Mindfulness Center.

De auteurs van deze blog zullen spreken op de Summer School van het Mindfulnesscentrum van de Universiteit van Oxford, die dit jaar een focus heeft op op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie en een ongekende mogelijkheid om te horen Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale, de drie ontwikkelaars van MBCT samen weer voor het eerst in meer dan tien jaar reflecterend op de stand van zaken op het veld. meditatieDe beoefening van mindfulness heeft veel voordelen, maar daar kunnen ook risico's zijn. Hier verkennen we de drie belangrijkste dimensies van een veilige mindfulness-praktijk.